ELS NOSTRES OBJECTIUS

Actualizado el 15/02/2016

 

L’Associació pretén millorar la qualitat de vida de les persones trasplantades de cor o en procés de ser trasplantades amb l'objectiu d'ajudar a fer front les dificultats que puguin sorgir fins a la seva completa reintegració.

 

Programa de foment a la salut
■ Informació, suport i assessorament
■ Rehabilitació i psicologia
■ Tallers i xerrades informatives

 

Programa d’atenció psicosocial
■ Voluntariat Hospitalari
■ Pis d’acollida
■ Trobades socials i sortides culturals

Programa de sensibilització
■ Accions per la donació d’òrgans i la prevenció de les insuficiències cardíaques.