NO TE'LS EMPORTIS, DÓNA VIDA!

Actualizado el 15/02/2016

 

DONEM VIDA!

 

El trasplantament de cor és per a moltes persones amb insuficiències cardíaques l'única esperança de vida.

La donació és un acte generós i altruista pel qual una persona manifesta la voluntat que, a partir del moment en què mor, qualsevol part del seu cos apta per al trasplantament pugui ser utilitzada per ajudar altres persones.

Donant d’òrgans i teixits pot ser qualsevol persona, sempre que en vida no s'hagi manifestat en contra de la donació.

Per ser donant el primer i més important és comunicar la teva decisió a la família i als amics més íntims. D'ells s'espera que respectin la voluntat del donant. A més, pots omplir el carnet de donant adjunt, per tal que serveixi com a testimoni de la decisió presa.

 

FES-TE DONANT


CARNET DE DONANT

 

........................................................................................................................................

 

Què és el trasplantament?

És una terapèutica que serveix per millorar les condicions de vida d'uns determinats malalts i per oferir a uns altres l'única esperança de vida que tenen.

Qui s’en pot benefeciar?
Se'n poden beneficiar els malalts amb insuficiència renal que han de rebre tractament de diàlisi tres cops a la setmana per poder sobreviure; els malalts que pateixen certes malalties incurables del cor, fetge o pulmó que tenen una esperança de vida de poques setmanes o mesos; els malalts amb una diabetis no controlable que els portarà a la ceguesa i a la insuficiència renal; els malalts cecs per causes diverses, i també els malalts amb altres patologies que requereixen la reposició d'algun tipus de teixit. Són molts, doncs, els qui esperen la nostra generositat. I tots ens hi podem trobar un dia.

Què és la donació?
La donació és un acte generós i altruista pel qual una persona manifesta la voluntat que, a partir del moment en què mor, qualsevol part del seu cos apta per al trasplantament pugui ser utilitzada per ajudar altres persones.

Qui pot ser donant d’òrgans i teixits?
Qualsevol persona és un donant potencial, sempre que en vida no s'hagi manifestat en contra de la donació. Les condicions mèdiques al moment de la mort determinaran quins òrgans i teixits són vàlids per el trasplantament. Pel que fa als menors i als disminuits psíquics, s'haurà de respectar la voluntat dels qui en tenen la pàtria potestat (Llei 30/1979).

Què fer per ser donant?
Per tal de salvar la vida d'altres persones, el primer i més important és comunicar la teva decisió a la familia i als amics més íntims, perquè és a ells a qui es consultarà la possibilitat de la donació d'òrgans i teixits després de la mort. D'ells s'espera que respectin la voluntat del donant. A més, pots omplenar el carnet de donant adjunt, per tal que serveixi com a testimoni de la decisió presa.