NO TE'LS EMPORTIS, DÓNA VIDA!

Actualizado el 15/02/2016

DONEM VIDA!

El trasplantament de cor és per a moltes persones amb insuficiències cardíaques l'única esperança de vida.

La donació és un acte generós i altruista pel qual una persona manifesta la voluntat que, a partir del moment en què mor, qualsevol part del seu cos apta per al trasplantament pugui ser utilitzada per ajudar-ne a d'altres.

Donar òrgans i teixits ho pot fer qualsevol persona, sempre que en vida no s'hagi manifestat en contra d'aquest acte.

Per ser donant, el primer i més important és comunicar aquesta decisió a la família i a les amistats més íntimes. D'elles s'espera que respectin la voluntat manifestada per la persona. 

A més, es pot sol·licitar el carnet de donant. A continuació facilitem el link a través del qual es pot iniciar el tràmit per tal d'obtenir-lo.

 

El fet de disposar d'aquest carnet, servirà com a testimoni de la decisió presa.

 

FES-TE DONANT


CARNET DE DONANT

 

........................................................................................................................................

 

Què és el trasplantament?

És una operació quirúrgica que consisteix a reemplaçar un òrgan o teixit que ha perdut la seva funció per un de funcional, provinent d'una persona donant viva o morta. 

Qui se'n pot benefeciar?
Se'n poden beneficiar les persones malaltes amb insuficiència renal que han de rebre tractament de diàlisi tres cops a la setmana per poder sobreviure; qui pateix certes malalties incurables del cor, fetge o pulmó que tenen una esperança de vida de poques setmanes o mesos;qui té un diagnòstic amb una diabetis no controlable que derivarà a la ceguesa i a la insuficiència renal;a més de les persones malaltes amb altres patologies que requereixen la reposició d'algun tipus de teixit. Hi ha molta gent, doncs, que espera la nostra generositat. I qualsevol de nosaltres s'hi pot trobar un dia.

Què és la donació?
La donació és un acte generós i altruista pel qual una persona manifesta la seva voluntat que, a partir del moment en què mor, qualsevol part del seu cos apta per al trasplantament pugui ser utilitzada per ajudar -ne d'altres.

Qui pot ser donant d’òrgans i teixits?
Qualsevol persona és una donant potencial, sempre que en vida no s'hagi manifestat en contra de la donació. 

Les condicions mèdiques en el moment de la mort determinaran quins òrgans i teixits són vàlids per el trasplantament. Pel que fa a menors i disminuïts psíquics, s'haurà de respectar la voluntat de qui en té la pàtria potestat (Llei 30/1979).

Què fer per ser donant?
Per tal de salvar la vida d'altres persones, el primer i més important és comunicar la teva decisió a la família i amistats més íntimes, ja que serà a elles a qui es consultarà la possibilitat de la donació d'òrgans i teixits després de la mort. D'elles s'espera que respectin la voluntat de la persona. A més, es pot sol·licitar el carnet de donant, per tal que serveixi com a testimoni de la decisió presa.