TROBADES SOCIALS

Actualizado el 15/02/2016

 

Un altre dels objectius és promoure la comunicació entre els pacients trasplantats cardíacs, creant espais de trobada i d'intercanvi d'experiències.

Una manera d’aconseguir-ho és organitzant una sèrie de trobades socials on ens retroben alguns afectats i es donen a conèixer uns altres.
Tot això comporta un esforç per part de la junta directiva de l’Associació per la seva organització, ja que s’han de trobar mitjans que aportin ajuts econòmics, i que puguin assistir-hi el màxim de trasplantats.