REHABILITACIÓ

Actualizado el 15/02/2016

 

Aquest Projecte està pensat per donar atenció als pacients trasplantats amb els següents àmbits:

- Suport psicològic i emocional en el pre-trasplantament cardíac al pacient i a la seva família.
- Integració del procés del trasplantament cardíac durant el primer any.
- Atendre les necessitats amb suport de psicòlegs, fisioterapeutes i dietistes.
- Donar benestar social i personal als pacients Trasplantats Cardíacs.
- Donar serveis no suportats per l’ I.C.S.
- Reintegrar a la vida personal i laboral als pacients trasplantats.
- Millorar la qualitat i quantitat de vida i ajudar a les famílies en tot el procés de Trasplantament Cardíac.

Per dur a terme aquestes actuacions, l’Associació ha tingut que organitzar grups de voluntaris, formar a aquests voluntaris, coordinar amb psicòlegs, fisioterapeutes, dietistes i personal mèdic i d’infermeria per obtenir els objectius formatius, detectar el grau de satisfacció del pacient i la seva família amb enquestes d’opinió, informe del personal mèdic sobre l’impacte de la nostra actuació.

L’àmbit d’actuació és de 200 Pacients Trasplantats Cardíacs de Hospital Universitari de Bellvitge i de 400 Pacients en estudi d’insuficiència cardíaca greu en valoració de Trasplantament Cardíac.

Els recursos necessaris han estat:

Humans: voluntaris i membres de l’Associació.
Tècnics: metges i cirurgians cardíacs (equip mèdic del programa de T.C.).
Convenis : amb psicòlegs, dietistes, fisioterapeutes i infermers/es.
Materials: tríptics informatius, aparells de control (tensiòmetres), aparells audiovisuals i lloc per poder fer les consultes mèdiques.